Voorlichtingssessie Maritiem Masterplan

 

Op maandag 16 oktober 2023 verzamelden 200 maritieme professionals zich bij HAL4 aan de Maas voor de voorlichtingssessie over het Maritiem Masterplan. Deelnemers werden meegenomen in de verschillende programmaonderdelen van het Maritiem Masterplan. Denk hierbij aan de 3 programmalijnen; waterstof, methanol en LNG met carbon capture in combinatie met de 4 strategische eindmarkten waarop het Maritiem Masterplan zich focust: kust- en binnenvaart, natte waterbouw, wind op zee en maritieme veiligheid en dienstverlening.

 

Belangrijk onderdeel van het Maritiem Masterplan is het Joint Maritime Digital Platform (JMDP) waarin digitale samenwerking centraal staat. Arnold de Bruijn, sectormanager bij Netherlands Maritime Technology (NMT) is dieper ingegaan op de onderdelen uit de digitale toolbox en de samenwerkingsaanpak binnen het JMDP. Ook is er een duidelijke tijdlijn geschetst waarin het JMDP vorm moet gaan krijgen.

 

Naast de verschillende programmalijnen, verschillende strategische eindmarkten en het JMDP is het belangrijk om voldoende goed geschoold personeel binnen de maritieme sector te hebben en houden. Daarom is er binnen het Maritiem Masterplan een Human Capital Programma opgenomen waarvan het doel is om de arbeidsproductiviteit te verhogen door gecoördineerde bijscholing, onderzoek naar en implementatie van nieuwe werk- en managementprocessen en een ‘leven lang ontwikkelen’.

 

Naast het bespreken van de verschillende programmaonderdelen is ook aan bod gekomen op welke manier partijen kunnen aansluiten bij het Maritiem Masterplan en zijn er een aantal koploper projecten uitgelicht.

 

Ook was er ruimte om vragen te stellen aan een panel van vertegenwoordigers van maritieme brancheverenigingen, bedrijven en de overheid. Rob Verkerk (NML), Marnix Krikke (NMT), Bas Buchner (MARIN), Annet Koster (KVNR), Maurice Luijten (RVO) en Barbara Kits (Ministerie van I&W) hebben in een uur tijd alle vragen van de deelnemers over het Maritiem Masterplan beantwoord.

 

Mocht u nog vragen hebben kunnen deze gesteld worden aan Astrid Kee: astrid@maritiemland.nl

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor het laatste actuele nieuws over het Maritiem Masterplan.

Download presentatie voorlichtingssessie Maritiem Masterplan

Contactpersoon Astrid Kee Programmadirecteur Maritiem Masterplan astrid@maritiemmasterplan.nl