Maritiem Masterplan voor een toekomstgerichte maritieme sector

De maritieme sector is enorm breed: van havens tot offshore, van visserij tot zee- en binnenvaart en van kennisinstituten tot dienstverlening. Maar de sector heeft één gemeenschappelijke deler: schepen.

 

Schepen zijn essentieel voor transport, voedselproductie, kustbescherming en defensie. Ze spelen een fundamentele rol in de opwekking van hernieuwbare energie op zee.

Het Maritiem Masterplan richt zich op de ontwikkeling, bouw en het gebruik van klimaatneutrale schepen. Door daar nu in te investeren, kan Nederland de kloof tussen R&D en brede marktopschaling overbruggen en haar internationale concurrentiepositie
in de vier strategische eindmarkten kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme veiligheid versterken en uitbouwen.

 

Het Maritiem Masterplan beoogt daarvoor 40 betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. Daarmee kickstart het plan de energietransitie van de maritieme sector in Nederland, geeft het een boost aan de Nederlandse economie en investeert het in de maritieme autonomie van Nederland en Europa.

Wat levert het Maritiem Masterplan op?

Toegevoegde waarde maritieme sector voor Nederland

De maritieme sector is met een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro en 540.000 werknemers één van de grootste pijlers voor een bloeiende Nederlandse economie. 90% van onze import bereikt Nederland via de zee. Ook twee derde van de export vindt plaats via het water (zee- en binnenvaart). Deze export draagt voor meer dan 30% bij aan ons BBP. Bron: Maritieme Monitor 2022.

Maritieme Monitor 2022