Het Maritiem Masterplan: voorop blijven lopen in een sector die constant in beweging is

Het Maritiem Masterplan biedt een unieke kans aan bedrijven voor ontwikkeling en implementatie van innovaties voor de bouw van klimaatneutrale schepen die anders wellicht financieel onhaalbaar zijn.  

Sterke sector door samenwerking 

Een sterke maritieme sector is essentieel voor de welvaart, veiligheid en energievoorziening van Nederland. Door gezamenlijk 30-40 klimaatneutrale demonstratieschepen te ontwikkelen, bouwen en in gebruik nemen, versterken we de positie van de Nederlandse maritieme sector en uw onderneming.

 

Cyclische innovatieketen

Het Maritiem Masterplan heeft als doel het creëren van een cyclische innovatieketen binnen de Nederlandse maritieme sector. Dit zal leiden tot de opschaling en valorisatie van de strategische waardeketens: kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme veiligheid. Het masterplan zal niet alleen de Nederlandse sector tot wereldleider maken, maar ook aanzienlijk bijdragen aan het behalen van klimaatdoelen, de nationale veiligheid beschermen en de strategische autonomie van de Europese Unie versterken.

 

De kern van het plan omvat:

 • Verduurzaming van de maritieme sector
 • Versterking van de internationale concurrentiepositie
 • Ontwikkeling van een cyclische innovatieketen
 • Opschaling en valorisatie van de strategische waardeketens kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme veiligheid

 

Kansen voor bedrijven

Het Maritiem Masterplan geeft een flinke boost aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de maritieme sector. Hiermee worden grootschalige demonstraties van betrouwbare, modulaire, concurrerende en klimaatneutrale schepen mogelijk. Bovendien wil het masterplan de Europese infrastructuur voor energie op zee en transport over water (binnenvaart en zeevaart) verduurzamen.

 

Bedrijven die in maritieme innovatie investeren, kunnen:

 • hun concurrentiepositie versterken;
 • efficiënter gebruik maken van middelen;
 • operationele kosten verlagen;
 • kennis vergroten;
 • op tijd klaarstaan voor toename vraag klimaatneutrale schepen;
 • klanten aantrekken die waarde hechten aan duurzaamheid.

 

De regeling geeft financiële steun aan bedrijven en organisaties die schepen ontwikkelen en bouwen die gaan varen op waterstof, methanol of LNG met CO2 afvang. Het betreft 210 miljoen euro subsidie toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds.

 

Voor wie 

De regeling is bedoeld voor bedrijven die in een samenwerkingsverband subsidie willen aanvragen. Minimale eis is dat er 2 (niet in een groep verbonden) ondernemingen onderdeel uit maken van het samenwerkingsverband.

 

Een breed scala aan doelgroepen komt in aanmerking, waaronder reders, scheepsbouwers, ingenieursbureaus, componentleveranciers, werven, systeemintegratoren en andere innovatieve mkb’ers, onderzoeks- en kennisinstellingen.
De penvoerder moet een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.

 

Programmalijnen 

 1. Energielijnen (O&D) projecten 
 2. Digitaal samenwerken (JMDP)
 3. Human Capital

 

 

Wat levert het Maritiem Masterplan op? Lees meer…

Zonder eHerkenning geen aanvraag

U heeft eHerkenning niveau 3 nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

 

U kunt Koplopersregeling Maritiem Masterplan aanvragen vanaf 11 juni 2024, 9:00 uur, tot en met 1 oktober 2024, 17:00 uur.

 

Meer weten Koplopersregeling Maritiem Masterplan?

 

 

Lees meer...

Wat levert het Maritiem Masterplan op?

Contactpersoon Astrid Kee Programmadirecteur Maritiem Masterplan astrid@maritiemmasterplan.nl