Human Capital

We hebben meer mensen nodig in de maritieme sector om de energietransitie te ondersteunen en Nederland als een toonaangevende maritieme innovator op de wereldkaart te zetten.

 

Mensen spelen een cruciale rol de maritieme sector. Ondanks de dynamiek, de diversiteit aan beroepen en de vele uitdagingen, weten veel mensen de weg naar de sector niet te vinden. Er moeten grote stappen worden gezet. Zo is het belangrijk beter in te spelen op de behoeften van jongeren en zij-instromers, leeromgevingen beter af te stemmen op de praktijk en ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en digitalisering te omarmen. Daarnaast moeten diversiteit en loopbaankansen prioriteit krijgen.

 

Zonder interventie daalt het aantal studenten binnen het maritiem onderwijs over 10 jaar met ongeveer 13%. Voor zowel de ontwerp- en maakindustrie als de operationele beroepen aan boord. Als het dit onderwijs niet wordt gestimuleerd, verwachten we in 2030 een arbeidstekort is van ca. 6.000 mensen in de maritieme sector.

 

Learning Community

Bijscholing, ontwikkelen van kennis en digitale vaardigheden rondom klimaatneutrale scheepvaart zijn belangrijke onderdelen binnen het masterplan. Onderzoek naar nieuwe werk- en managementprocessen en leven-lang-ontwikkelen zorgen ervoor dat mensen goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst.

 

 

Integraal programma

Samen met de industrie en kennisinstellingen werkt de maritieme sector aan een Human Capital Community via een integraal programma met 4 samenhangende programmalijnen: een inclusieve sector, een toekomstbestendige leeromgeving,  loopbaanpaden en een sterk imago voor de maritieme sector breed.

 

Het Maritiem Masterplan focust zich met name op een inclusieve sector en een toekomstbestendige leeromgeving.

 

Werken, leren en innoveren

Een dynamische ‘learning community’ draagt bij aan een toekomstbestendige leeromgeving en blije werknemers. Door projecten te bundelen en intensieve samenwerking, kan een stevige basis gelegd worden voor innovatie en ontwikkeling. waarin werknemers van bedrijven samenwerken met studenten, lectoren en practoren. Werken, leren en innoveren zijn dan kernprincipes, in nauwe samenwerking met maritieme onderwijsinstellingen en praktijkgericht onderzoek.

 

Nieuwe technieken, werkprocessen en kennis vragen inzet van huidige en nieuwe werknemers, maar ook van werkgevers. De energietransitie is daarmee ook een sociale transitie. Willen we deze sociale transitie laten slagen, dan is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van mensen met passende scholing en oog te hebben voor wat deze transitie doet met de mensen.

 

3 fieldlabs

Het Maritiem Masterplan investeert daarom in het opzetten van 3 fieldlabs gericht op de brandstoflijnen van het programma: waterstof, methanol en carbon capture voor LNG. Praktijk, onderzoek en talentontwikkelingen staan hier centraal en moeten gaan helpen bij O&D projecten en de koploperspositie die de Nederlandse maritieme sector wil innemen.

 

Wat leveren de fieldlabs op?

De fieldlabs dragen bij aan de hoofddoelstelling van de human capital programmalijn: nieuwe kennis sneller bij de huidige en toekomstige werknemers krijgen en daarmee de arbeidsproductiviteit verhogen. Vanuit de fieldlabs zetten we in op nieuwe innovatieve leer- en onderzoeksmethoden, docentprofessionalisering, inzet van young professionals als start-ups, stagesplekken, werkbezoeken en kennisdeling, vernieuwing van onderwijs en bijscholing en digitaal samenwerken.

 

 

Werkpakketten Human Capital

Meer weten over samenwerking via het Human Capital programma en de toelichting op de werkpakketten? 

 

Download onderstaande leaflet:

Meer weten Koplopersregeling Maritiem Masterplan?

 

Meer informatie?

Contactpersoon Chris Karman Human Capital +31 (0)6 2053 8388 chris@maritiemmasterplan.nl