Human Capital

We hebben meer mensen nodig in de maritieme sector om de energietransitie te ondersteunen en Nederland als een toonaangevende maritieme innovator op de wereldkaart te zetten.

 

Mensen nemen een belangrijke plek in bij het Maritiem Masterplan. Ondanks de dynamiek, de verscheidenheid aan beroepen en de veelzijdige uitdagingen, kampt de maritieme sector nog altijd met een imagoprobleem. Flinke stappen moeten worden gezet. Zoals beter inspelen op de behoeften van jongeren en zij-instromers, leeromgevingen beter aan laten sluiten op de praktijk en de energietransitie- en digitaliseringsontwikkelingen. En, prioriteit geven aan diversiteit en loopbaankansen.

 

De uitdaging:

Zonder interventie daalt het aantal studenten binnen het maritiem onderwijs over 10 jaar met ongeveer 13%. Voor zowel de ontwerp- en maakindustrie als de operationele beroepen aan boord. Als het dit onderwijs niet wordt gestimuleerd, verwachten we in 2030 een arbeidstekort is van ca. 6.000 mensen in de maritieme sector.

 

Learning Community

Bijscholing, ontwikkelen van kennis en digitale vaardigheden rondom klimaatneutrale scheepvaart zijn belangrijke onderdelen binnen het masterplan. Onderzoek naar nieuwe werk- en managementprocessen en leven-lang-ontwikkelen zorgen ervoor dat mensen goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst.

 

 

Integraal programma

Samen met de industrie en kennisinstellingen werkt de maritieme sector aan een Human Capital Community via een integraal programma met 4 samenhangende programmalijnen: een inclusieve sector, een toekomstbestendige leeromgeving,  loopbaanpaden en een sterk imago voor de maritieme sector breed.

 

Het Maritiem Masterplan focust zich met name op een inclusieve sector en een toekomstbestendige leeromgeving.

 

Werken, leren en innoveren

Een dynamische ‘learning community’ draagt bij aan een toekomstbestendige organisatie en blije werknemers. Door projecten te bundelen en intensieve samenwerking, kan een stevige basis gelegd worden voor innovatie en ontwikkeling. Werken, leren en innoveren zijn dan kernprincipes, in nauwe samenwerking met maritieme onderwijsinstellingen en praktijkgericht onderzoek.

 

Nieuwe technieken, werkprocessen en kennis vragen inzet van huidige en nieuwe werknemers, maar ook van werkgevers. Willen we deze sociale transitie laten slagen, dan is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en scholing en oog te hebben voor wat deze transitie doet met de mensen.

 

3 fieldlabs

Het Maritiem Masterplan initieert 3 fieldlabs gericht op waterstof, methanol of LNG met carbon capture. Praktijk, onderzoek en talentontwikkelingen staan hier centraal en moeten gaan helpen bij O&D projecten en de koploperspositie die de Nederlandse maritieme sector wil innemen.

 

Wat leveren de fieldlabs op?

De fieldlabs dragen bij aan: nieuwe innovatieve leer- en onderzoeksmethoden, docent professionalisering, inzet van young professionals als start-ups, stagesplekken, werkbezoeken en kennisdeling, vernieuwing van onderwijs -en bijscholing en digitaal samenwerken.

 

Meer weten Koplopersregeling Maritiem Masterplan?

 

 

Vragen?

Contactpersoon Chris Karman Human Capital +31 (0)6 2053 8388 chris@maritiemmasterplan.nl