Veel gestelde vragen Maritiem Masterplan

Ontdek de antwoorden op de 5 meest gestelde vragen per programmalijn. Download de uitgebreide lijst met vragen en antwoorden onderaan deze pagina.

Digitaal Samenwerken – JMDP

Is bijdrage aan het JMDP is een harde voorwaarde voor subsidietoekenning? Wat zijn de minimum verplichtingen?

Alle onderdelen van het Maritiem Masterplan hebben een minimale scoringsvoorwaarde van 50% (5 punten van de maximale 10 punten) om in aanmerking te komen voor toekennen van subsidie. Dit geldt dus ook voor Digitaal Samenwerken – JMDP. 

Zijn er succesvolle implementaties bekend uit andere sectoren? (Bouw, ruimte, scheepsbouw)

Jazeker!

 

Er zijn inmiddels al verschillende implementaties die al meerdere jaren operationeel zijn. Bijvoorbeeld het Smart Connected Supplier Network (SCSN) dat zich al meerdere jaren vooral richt op de maakbedrijven en toeleverancier ketens in de regio Brainport Eindhoven rondom ASML en Philips.

 

Andere voorbeelden van vergelijkbare implementaties zijn het Building Information Model (BIM) en het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving [link] dat als blauwdruk fungeert voor de bouwsector. Dit Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving heeft veel vergelijkbare kenmerken met de maritieme maakindustrie en wat we met Digitaal Samenwerken JMDP binnen het masterplan beogen.

 

Daarnaast wordt in diverse andere sectoren al data deelbaar gemaakt; zoals de hypothecaire sector [HDN], de verzekeringssector [SIVI] en wordt er in diverse sectoren gewerkt aan datadeel-infrastructuur zoals energie [MFF BAS], mobiliteit [DMI] en de logistiek [DIL]. 

Kan ik zelf bepalen met wie ik data deel?

Absoluut!

 

We kiezen bij het JMDP voor een vorm waar je als data-eigenaar volledige controle houdt over je eigen informatie. Dus ja, jij bepaalt straks zelf met wie je informatie deelt, voor hoe lang èn onder welke voorwaarden.  

Waarom is gekozen voor federatief data koppelen en niet voor het bouwen van oplossing met een platformarchitectuur?

Het programma wil voorkomen dat de maritieme sector afhankelijk wordt van één (IT) partij die vraag-en aanbod van data faciliteert en data voor partijen centraal beheert. Deze situatie is al duidelijk zichtbaar geweest in de B2C sector (bijvoorbeeld: taxi’s, grote web(retailers, berichtendiensten als What’s app, hotelreserveringen en maaltijdbezorging) en heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven in die sectoren. De les hieruit is dat data soevereiniteit (i.e. de mogelijkheid om controle te houden over je eigen data, met wie je die wilt delen en hoe je wilt uitwisselen met anderen) essentieel is.  

 

De technische infrastructuur die nodig is om data beschikbaar te stellen binnen JMDP zal daarom worden ontworpen op basis van een federatief model dat partijen in staat stelt om data en modellen en andere zaken toegankelijk te maken, zonder deze op één locatie te centraliseren. Bovendien regelt deze infrastructuur samen met de (nog te maken) afspraken eromheen, dat partijen zelf controle houden over met wie en onder welke voorwaarden zij data en modellen delen vanuit hun eigen systemen. Dit stimuleert privacy, bescherming en goed functionerende digitale koppelpunten (interoperabiliteit). 

Als ik niet ben geselecteerd als (partner in) O&D project – kan ik dan toch deelnemen aan het JMDP?

Ja, dat kan zeker!

 

De O&D projecten geven weliswaar richting aan de vereisten van het JMDP, maar worden in samenwerking met ketenpartijen uitgewerkt in het programma Digitaal Samenwerken – JMDP. Ook bedrijven die niet deelnemen aan een O&D project worden nadrukkelijk uitgenodigd hieraan bij te dragen. Dit kan via concrete use cases, een test of experiment, of een actieve bijdrage in de verschillende (nog te organiseren) werkgroepen waarin Digitaal Samenwerken – JMDP verder wordt vormgegeven.

Hoe meld ik mij aan voor deelname aan het programma Digitaal Samenwerken – JMDP?

Voor programma Digitaal Samenwerken – JMDP worden straks meerdere thematische overlegtafels en werksessies georganiseerd als onderdeel van community building. Daarnaast kun je zelf met een consortium aan de slag.

Ben je geïnteresseerd bij te dragen? Stuur een bericht naar mariel@maritiemmasterplan.nl. Wij gaan kijken hoe we je kunnen ondersteunen.

 

Meer informatie over programma inrichting, deelprojecten en aanmelden volgt later.

Welk probleem adresseert het programma Digitaal Samenwerken?

Het doel van het Maritiem Masterplan is het uitbouwen en versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Maritiem Masterplan biedt de sector een mogelijkheid om een leidende positie te nemen in de mondiale maritieme energietransitie. Digitaal samenwerken – JMDP is specifiek bedoeld als hefboom om benodigde samenwerking en innovatie te versnellen. 

 

De huidige werkwijze in de maritieme sector kenmerkt zich door geleidelijke innovatie op kleine schaal binnen individuele projecten tussen ketenpartners. Met het Maritiem Masterplan willen we juist grotere stappen gaan zetten en versnellen. Meer en beter digitaal samenwerken tussen ketenpartners zal die innovatieversnelling faciliteren.  

Op welke wijze kan ik straks deelnemen aan programma Digitaal Samenwerken – JMDP?

Naast deelname via de O&D projecten, worden er ook diverse werkstromen ingericht met vertegenwoordigers uit de maritieme sector. Deze werkstromen gaan helpen om de JMDP-vereisten uit te werken en/of om ze te beoordelen.

 

Daarnaast zijn pilotprojecten voorzien om platformfunctionaliteiten en resultaten in de praktijk te beproeven. Iedereen uit de sector die hier een bijdrage aan kan/wil leveren is uitgenodigd zich aan te melden voor deze werkgroepen. Meer informatie over projectinrichting, voorwaarden en aanmelden volgt later.