Maritiem Masterplan nieuws

7 resultaten gevonden

Toegevoegde waarde maritieme sector voor Nederland

De maritieme sector is met een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro en 590.000 werknemers één van de grootste pijlers voor een bloeiende Nederlandse economie. 90% van onze import bereikt Nederland via de zee. Ook twee derde van de export vindt plaats via het water (zee- en binnenvaart). Deze export draagt voor meer dan 30% bij aan ons BBP. Bron: Maritieme Monitor 2022.

Maritieme Monitor 2022