25-01-2024

Programmabureau Maritiem Masterplan op volle sterkte

Sinds vorige maand is het programmabureau Maritiem Masterplan compleet. Het programmabureau ondersteunt in de uitvoering van de subsidie van 210 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds voor verduurzaming van de maritieme sector.

 

Met de gelden uit het Nationaal Groeifonds kunnen maritieme organisaties van reders tot toeleveranciers en innovatieve technologische bedrijven tot onderzoeksinstellingen samen investeren in de ontwikkeling en bouw van 30 tot 40 klimaatneutrale demonstratieschepen. Aan de richtlijnen van de subsidie wordt momenteel hard gewerkt.

 

“De richtlijnen zijn zo goed als klaar, we verwachten begin april de publicatie voor de eerste call van 85 miljoen euro en daarna kunnen de projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen, ingediend worden”, aldus Astrid Kee, programmadirecteur van het Maritiem Masterplan.

 

Experts van het programmabureau zijn volop bezig met het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden in de gehele keten van de Nederlandse maritieme sector. Doel is het vormen van consortia die projecten gaan indienen.

 

Boost sector

Dit plan is een mooie kans om Nederland een leidende positie te geven in de mondiale maritieme energietransitie. Ook zal het een boost geven aan de Nederlandse maritieme maakindustrie. Dit wordt niet alleen bereikt door demonstratieschepen die gaan varen op alternatieve brandstoffen waterstof, methanol en LNG met carbon capture, maar ook door het opzetten van een veilige digitale data-infrastructuur voor kennisuitwisseling en cyclisch innoveren. Daarnaast is human capital belangrijk. Investering hierin verhoogt het arbeidspotentieel en de arbeidsproductiviteit van de huidige maritieme beroepsbevolking. Hierdoor ontstaat een sector waar iedereen zich welkom voelt met focus op kennisdeling en leven lang leren.

 

Samenwerking sleutel verduurzaming maritieme sector

Op 5 april organiseert het programmabureau een informatiedag over de regeling van het Maritiem Masterplan. Partijen uit de gehele maritieme keten worden bijgepraat over de subsidie en hoe ze die kunnen aanvragen. Daarnaast gaan zij aan de slag met het verkennen van consortiavorming.

 

Als de Nederlandse maritieme sector wereldwijd leidend wil worden in de bouw van klimaatneutrale schepen dan is het smeden van samenwerkingsverbanden de sleutel. Het versnelt niet alleen de energietransitie van de sector, maar geeft ook een positieve impuls aan de Nederlandse economie en de maritieme autonomie van Nederland en Europa.

 

Aanmelden voor 5 april?

Ga naar Maritiem Masterplan 

 

Bezoek Maritiem Masterplan LinkedIn pagina