Onderzoek en demonstratie (O&D) projecten

De onderzoek- en demonstratieprojecten van de technologieën aan boord van schepen vormen de kern van het Maritiem Masterplan. Het plan richt zich op de bouw van 30-40 demonstratieschepen om de overgang naar duurzame scheepvaart zowel nationaal als internationaal te stimuleren.

 

Het Maritiem Masterplan draagt zorg voor het terugdringen van 230 megaton CO2 tot 2050 en daarmee aan een gezondere leefomgeving voor iedereen.

 

Energielijnen

Het Maritiem Masterplan richt zich in de koplopers-call op 3 belangrijke energielijnen: waterstof, methanol en carbon capture in LNG. Deze technologieën worden geïntegreerd en gedemonstreerd in civiele demonstratieschepen.

 

Samenhang calls

De tweede (2026) en derde (2029) call van het Maritiem Masterplan zijn ook gericht op toekomstbestendige, klimaatneutrale energielijnen in de maritieme sector. Deze open calls zijn bedoeld om succesvolle klimaatneutrale energielijnen uit de eerste koplopers-call verder te ontwikkelen, demonstreren, evalueren en op te schalen. De lessen die zijn geleerd in de eerste call worden hierbij meegenomen om de verduurzaming van de scheepvaart verder te verbeteren.

 

De 3 calls vormen een samenhangend geheel en zijn ontworpen om een gefaseerd proces te ondersteunen, waarbij het brede scala aan technische mogelijkheden geleidelijk wordt verfijnd tot de meest veelbelovende en effectieve klimaatneutrale oplossingen.

 

Tussentijdse evaluatie

Om dit cyclische verbeter- en innovatieproces te ondersteunen, wordt er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de deelnemers die relevant zijn voor de volgende calls. Deze evaluatie en de lessen uit eerdere calls worden gezamenlijk uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het programmabureau Maritiem Masterplan. Op basis hiervan wordt een advies over de definitieve invulling van de volgende call ingediend bij de Nationaal Groeifondscommissie.

Meer weten Koplopersregeling Maritiem Masterplan?

 

 

 

 

Vragen?

 

Contactpersoon Fokke van der Veen Energielijnen +31 (0)6 1296 6218 fokke@maritiemmasterplan.nl

Heeft u Ontwikkeling en Demonstratie (O&D) projecten?

TNO en MARIN kunnen u helpen ->