17-11-2023

Diversiteit op de werkvloer? Maak er werk van en sluit je aan bij het onderzoek

Onze sector staat voor grote uitdagingen. Verduurzaming en innovatie vraagt om voldoende en vaardige mensen. Maar onze sector is niet de enige die jonge, vaardige en bekwame technische mensen zoekt. In deze moeilijke en krimpende arbeidsmarkt is het behouden van medewerkers enorm belangrijk. Een manier om medewerkers langer aan de organisatie te binden is inzetten op het versterken van de betrokkenheid van medewerkers.

Om die reden is in het Maritiem Masterplan (MMP) stevig ingezet op het Human Capital programma. Hierin ligt de focus op het behouden (binden en boeien) van onze huidige medewerkers. Betrokken medewerkers leveren toegevoegde waarde aan de organisatie door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast melden zij zich minder vaak ziek en zijn ze minder snel geneigd om de organisatie te verlaten.

 

Door een unieke samenwerking met de Rotterdam School of Management (RSM, Assoc. Prof. Dr. Sofya Isaakyan) is het mogelijk om organisaties kosteloos deel te laten nemen aan een onderzoek om te ontdekken waar de organisatie het op dit vlak al prima doet en waar er nog verbeterd kan worden. Het onderzoek biedt handvatten voor verbeteracties, waarvoor vanuit het programma passende interventies zullen worden ontwikkeld.

 

Het onderzoek van RSM start in januari; aanmelden voor deelname kan daarom nog tot 24 november a.s. Het team van RSM zal de deelnemende organisaties volledig ontzorgen; de drukke eindejaar periode hoeft daarom geen spelbreker te zijn. De vragenlijsten worden direct vanuit RSM naar de medewerkers verzonden. Vanzelfsprekend is de privacy hierbij volledig gewaarborgd.

 

We moedigen organisaties aan om, vooruitlopend op inschrijving in één van de calls binnen het MMP, deel te nemen aan het onderzoek. Daarmee laat je zien werk te maken van deze uitdaging van de sector en van dit belangrijke aspect binnen het Maritiem Masterplan.

 

Alhoewel de verwachting is dat er na de calls een volgende ronde van het onderzoek wordt opgestart (eind 2024 of begin 2025), zal deelname dan niet meer kosteloos zijn. Dus een goede reden om nu aan te sluiten!

 

Doet uw organisatie mee om te laten zien hoe het ook kan? Neem dan uiterlijk 24 november a.s. contact op met de kwartiermaker Human Capital (Chris Karman, 06 205 38388 / chris.karman@ecosystemnavigators.com). We maken dan een afspraak voor een intake overleg om het onderzoek in meer detail te bespreken.

 

Over het onderzoek:
De vragenlijst is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Assoc. Prof. Dr. Sofya Isaakyan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, en heeft een wetenschappelijke basis. De resultaten worden volledig geanonimiseerd gebruikt voor haar wetenschappelijk onderzoek én ten behoeve van een sector-brede analyse waarin ook aanbevelingen worden gedaan.