06-10-2023

Programmadirecteur aangesteld voor het Maritiem Masterplan

Op vrijdag 30 juni 2023 kwam voor de maritieme sector het verlossende woord: het Maritiem Masterplan heeft 210 miljoen euro toegekend gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Nu dit geld voor de sector beschikbaar komt, is het van belang dat er een gedegen programmabureau wordt opgericht om uitvoering te geven aan het Maritiem Masterplan. Daarom is Nederland Maritiem Land (NML) de afgelopen tijd druk bezig geweest met het aantrekken van een programmadirecteur voor het Maritiem Masterplan.

 

Belangrijk in het uitvoeren van de functie van programmadirecteur is brede kennis van en ervaring in de maritieme sector, bekendheid met programmamanagement en ervaring met de overheid. Uiteindelijk is die gevonden in de persoon van Astrid Kee. Binnen de maritieme sector is Astrid een bekend gezicht. Zo is zij onder andere werkzaam geweest bij het Havenbedrijf Amsterdam als (rijks)havenmeester, als bestuurder van de STC Group (Scheepvaart en Transport College) en als (project)manager binnen de scheepsbouw.

 

Astrid gaat zich de komende tijd bezig houden met het oprichten van het programmabureau en de specifieke afspraken die met de overheid moeten worden gemaakt over de verschillende programmalijnen. Ook zal zij het intermediair vormen tussen de maritieme sector en RVO over de subsidieregeling om zo snel mogelijk te komen tot heldere criteria voor de voorstellen die kunnen worden ingediend voor de verschillende calls binnen de programmalijnen methanol, waterstof en LNG carbon capture.