19-10-2023

Druk bezochte voorlichtingssessie Maritiem Masterplan

Op maandag 16 oktober 2023 verzamelden 200 maritieme professionals zich bij HAL4 aan de Maas voor de voorlichtingssessie over het Maritiem Masterplan. Na het welkomstwoord van NML-voorzitter Rob Verkerk maakten de deelnemers kennis met onze kersverse Programma Directeur Astrid Kee.

 

Hierna werden de deelnemers meegenomen in de verschillende programma onderdelen van het Maritiem Masterplan. Denk hierbij aan de 3 programmalijnen; waterstof, methanol en LNG met carbon capture in combinatie met de 4 strategische eindmarkten waarop het Maritiem Masterplan zich focust: kust- en binnenvaart, natte waterbouw, wind op zee en maritieme veiligheid en dienstverlening.

 

Belangrijk onderdeel van het Maritiem Masterplan is het Joint Maritime Digital Platform (JMDP) waarin digitale samenwerking centraal staat. Arnold de Bruijn, sectormanager bij Netherlands Maritime Technology (NMT) is dieper ingegaan op de onderdelen uit de digitale toolbox en de samenwerkingsaanpak binnen het JMDP. Ook is er een duidelijke tijdlijn geschetst waarin het JMDP vorm moet gaan krijgen.

 

Naast de verschillende programmalijnen, verschillende strategische eindmarkten en het JMDP is het belangrijk om voldoende goed geschoold personeel binnen de maritieme sector te hebben en houden. Daarom is er binnen het Maritiem Masterplan een Human Capital Programma opgenomen waarvan het doel is om de arbeidsproductiviteit te verhogen door gecoördineerde bijscholing, onderzoek naar en implementatie van nieuwe werk- en managementprocessen en een ‘leven lang ontwikkelen’.

 

Naast het bespreken van de verschillende programmaonderdelen is ook aan bod gekomen op welke manier partijen kunnen aansluiten bij het Maritiem Masterplan en zijn er een aantal koploper projecten uitgelicht.

 

Ook was er ruimte om vragen te stellen aan een panel van vertegenwoordigers van maritieme brancheverenigingen, bedrijven en de overheid. Rob Verkerk (NML), Marnix Krikke (NMT), Bas Buchner (MARIN), Annet Koster (KVNR), Maurice Luijten (RVO) en Barbara Kits (Ministerie van I&W) hebben in een uur tijd alle vragen van de deelnemers over het Maritiem Masterplan beantwoord. Mochten er na de voorlichtingssessie nog vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan de Programma Directeur Astrid Kee; astrid@maritiemmasterplan.nl

 

Als laatste zijn de vervolgstappen binnen het Maritiem Masterplan project besproken en bedankte NML-voorzitter Rob Verkerk de deelnemers voor hun inbreng en aanwezigheid.

 

Houd de website www.maritiemmasterplan.nl in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor het laatste actuele nieuws over het Maritiem Masterplan.

Download presentatie voorlichtingssessie Maritiem Masterplan

Contactpersoon Astrid Kee Programmadirecteur Maritiem Masterplan astrid@maritiemmasterplan.nl